Supervisie

Ik ben sinds 2009 erkend supervisor voor de Vereniging van Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt). In 2019 ben ik geregistreerd als supervisor Schematherapie voor de Vereniging voor Schematherapie (VST). En in 2020 ben ik geregistreerd bij de internationale vereniging voor schematherapie (ISST) als supervisor.

Ik heb inmiddels ruime ervaring opgedaan in het superviseren van cognitief gedragstherapeuten en schematherapeuten in opleiding. Ook ben ik vele malen werkbegeleider geweest voor gz-psychologen en psychotherapeuten in opleiding.

U kunt zich ook voor leertherapie bij mij aanmelden.

Werkwijze:

In een eerste gesprek maken we kennis met elkaar en bespreken we onze achtergrond en komen de doelstellingen voor de supervisie aan de orde. We stellen daarna een contract op. Tijdens de supervisie heb ik veel oog voor de therapeutische relatie, algemene houdingsaspecten van de therapeut in opleiding en het leren hanteren van overdracht en tegenoverdracht. Daarnaast komen gesprekstechnieken en interventies aan de orde met een rollenspel, het bekijken van videomateriaal en bespreken van de therapiesessies. Ook aanvullende literatuur is een optie. Na elke supervisie sessie maakt de supervisant een kort verslagje.Ik stel mij als supervisor transparant en open op en zorg voor een veilige sfeer. 

Praktische zaken:

  • Afspraken voor supervisie vinden in onderling overleg plaats.
  • De sessies kunnen onder kantoortijd zowel in Hilversum als in Diemen plaatsvinden.
  • De kosten voor supervisie zijn €110.
  • Als de werkgever de supervisie betaalt zijn de kosten €120. 
  • Leertherapie kost €120 per sessie.

Verdere informatie over supervisie is ook te vinden op de website van de Vereniging Gedragstherapeuten en Cognitieve therapie en op de website voor Schematherapie.

Codes en nummers:

  • BIG registratie psychotherapeut per 05-01-2001: 0905 14 65116
  • BIG registratie gz-psycholoog per 02-11-1999: 9905 14 65125
  • Kamer van Koophandel: 545 12 867
  • AGB-code: 94-059434
  • ASN Bank: NL 78 ASNB 070 82 30 776